Newsletter – subskrypcja:

Administratorem danych osobowych jest Ferax Sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli. Więcej informacji o Twoich prawach znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Osobie wypełniającej formularz przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Ferax Sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400, e-mail: info@gattaactive.pl