Pomoc

Reklamacje

Procedura Reklamacji Towaru zakupionego w sklepie internetowym www.gattaactive.pl

1. Towar zakupiony w sklepie internetowym www.gattaactive.pl może być reklamowany jedynie w sklepie internetowym www.gattaactive.pl. 

2. W celu zgłoszenia reklmacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym:

Sklep Internetowy Gatta Active
ul. Ceramiczna 1b
98-220 Zduńska Wola


e-mail.: info@gattaactive.pl

 

3. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Klient ma prawo do reklamacji tylko towaru niezgodnego z umową.

5. Towar jest wadliwy wówczas gdy:

  • właściwości towaru nie odpowiadają Polskim Normom dotyczącym wyrobów bielizny i odzieży,
  • nie odpowiada podanemu przez producenta opisowi,
  • nie nadaje się do celu określonego przez producenta, ma cechy zmniejszające jego wartość lub użyteczność,
  • nie posiada właściwości określonych przez producenta.

6. Wszystkie reklamacje podlegają analizie przez Dział Kontroli Jakości. 

7. Sprzedawca nie jest osobą decyzyjną w zakresie rozstrzygania reklamacji. Rola sprzedawcy ogranicza się do przyjęcia i przesłania towaru do Działu Kontroli Jakości.

8. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

9. Przy drugiej reklamacji tego samego produktu nawet na inna wadę klient ma prawo żądać zwrotu gotówki.

10. Czas na złożenie reklamacji od daty zakupu to 2 lata, od daty zauważenia wady 1 rok.

 

Procedura Reklamacji Towaru zakupionego w salonach stacjonarnych

1. Towar moze być reklamowany w każdym salonie stacjonarnym lub bezpośrednio w Dziale kontroli jakości (reklamacje@gatta.pl).

2. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje będą przyjmowane na podstawie dowodu sprzedaży (paragon, faktura VAT, wyciąg z konta bankowego). 

4. Klient ma prawo do reklamacji tylko towaru niezgodnego z umową.

5. Towar jest wadliwy wówczas gdy:

  • właściwości towaru nie odpowiadają Polskim Normom dotyczącym wyrobów bielizny i odzieży,
  • nie odpowiada podanemu przez producenta opisowi,
  • nie nadaje się do celu określonego przez producenta, ma cechy zmniejszające jego wartość lub użyteczność,
  • nie posiada właściwości określonych przez producenta.

6. Przyjmujący reklamację ma obowiązek sprawdzenia jakości towaru w celu zweryfikowania zasadności reklamacji.

7. Wszystkie reklamacje podlegają analizie przez Dział Kontroli Jakości. 

8. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad fabrycznych podczas zakupu (w sytuacji kiedy produkt nie nosi śladów użytkowania) pracownik Salonu ma obowiązek wymienić wadliwy produkt  na pozbawiony wad (ten sam model, rozmiar i kolor).

9. Sprzedawca nie jest osobą decyzyjną w zakresie rozstrzygania reklamacji. Rola sprzedawcy ogranicza się do przyjęcia i przesłania towaru do Działu Kontroli Jakości.

10. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

11. Przy drugiej reklamacji tego samego produktu nawet na inna wadę klient ma prawo żądać zwrotu gotówki.

 12. Czas na złożenie reklamacji od daty zakupu to 2 lata, od daty zauważenia wady 1 rok.